ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ημερομηνίες: 17 Οκτωβρίου – 19 Οκτωβρίου  2024

Τοποθεσία: Καρπενήσι, Ευρυτανία, Στερεά Ελλάδα

Χώρος διεξαγωγής: Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Καρπενησίου  Φιλοξενείται από τον ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, υποστηρίζεται από την Περιφερειακή Ενότητα ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ και  έχει ως στόχο να προσφέρει τη δυνατότητα σε αγρότες, επαγγελματίες του αγροτικού τομέα, συμβούλους, ερευνητές, αυτοδιοικητικούς και συνεργατικά σχήματα να  προσεγγίσουν τις προκλήσεις του αγροτικού τομέα, μέσα από τις διαχειριστικές πρακτικές της Αγροδασοπονίας, στην κατεύθυνση της βιώσιμης και αειφορικής κυκλικής οικονομίας τοπικής κλίμακας. Αποσκοπεί στην προώθηση της χρήσης δέντρων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και κάθε είδους δασοπονικά συστήματα, σε όλες τις διάφορες περιβαλλοντικές περιοχές της Ελλάδας

Η αγροδασοπονία παγκόσμια αναγνωρίζεται ως ένα πολύ σημαντικό μέσο επίτευξης των στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Για τον λόγο αυτό καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες διατήρησης και ενδυνάμωσης των παραδοσιακών αγροδασικών συστημάτων και εγκατάστασης νέων, όπου οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνθήκες είναι κατάλληλες. Η Ελλάδα έχει την τύχη το 23% της έκτασής της να καλύπτεται από παραδοσιακά αγροδασικά τοπία, ιδιαίτερα σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, όπου η εντατικοποίηση των χρήσεων γης υπήρξε σχετικά περιορισμένη. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε μια στιγμή που η ανάγκη εφαρμογής βιώσιμων πρακτικών, προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες είναι ευρέως αποδεκτή.

Το Ελληνικό Αγροδασικό Δίκτυο, υποστηρίζοντας αφενός τις αρχές που διέπουν την αειφορική και πολλαπλή χρήση της γης, αφετέρου την ανάγκη διατήρησης και ενδυνάμωσης του αγροτικού πληθυσμού, εργάζεται ώστε η αγροδασοπονία να χαρακτηρισθεί ως κλιματικά “έξυπνη” αγροτική πολιτική και να συμπεριληφθεί στα Στρατηγικά Σχέδια της ΚΑΠ, στα έργα του Ταμείου Συνοχής και του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Προσέγγισης Οικοσυστήματος. Εξάλλου, η αγροδασοπονία είναι σύμφωνη τις στρατηγικές της ΕΕ για την Κλιματική Αλλαγή, τη βιοποικιλότητα, τη στρατηγική “Από το αγρόκτημα στο πιάτο”, την Ευρωπαϊκή και την εθνική στρατηγική για τα δάση και τη δέσμευση της ΕΕ για μηδενική υποβάθμιση της γης έως το 2030.

Σε αυτή τη στιγμή που σε ευρωπαϊκό επίπεδο συζητούνται οι στρατηγικές κατευθύνσεις για την οικονομία της υπαίθρου και η τρέχουσα Κοινή Αγροτική Πολιτική έχει ανάγκη αναθεωρήσεων, όλοι όσοι υπηρετούμε την πράξη και την έρευνα των αγροδασικών συστημάτων είναι αναγκαίο να συναντηθούμε σε ένα συνέδριο που θα εξετάσει όλα τα δεδομένα και θα ορίσει κοινούς στόχους σε εθνικό επίπεδο. Για τον σκοπό αυτό το Ελληνικό Αγροδασικό Δίκτυο λαμβάνει την πρωτοβουλία να διοργανώσει το 1ο Πανελλήνιο Αγροδασικό Συνέδριο από τις 17 έως τις 19 Οκτωβρίου 2024, στο Καρπενήσι Ευρυτανίας.

Ενότητες συνεδρίου

1) Αγροδασικά Συστήματα & πρακτικές εφαρμογές (αγρότες και πράξη)
2) Αγροδασικά συστήματα και κλιματική κρίση
3) Αγροδασικό τοπίο και βιοποικιλότητα
4) Αγροδασικά συστήματα και περιβαλλοντικές προκλήσεις
5) Σύγχρονες κοινωνικο-οικονομικές προκλήσεις
6) Εκπαίδευση και αγροδασοπονία
7) Αγροδασοπονία: Εθνική και Ευρωπαϊκή πολιτική

En | Fr | Ger | It »